U bevindt zich hier: Home > Disclaimer

  Disclaimer - Eigendom - Privacy

  1. Disclaimer
   Deze website en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Mocht evenwel bepaalde informatie onvolledig of anderszins onjuist zijn, neemt u dan contact met ons op. Uw commentaar wordt hoogst gewaardeerd en zal serieus behandeld worden. Bij voorbaat dank hiervoor.
  2. Eigendom
   De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berusten deze rechten bij Improvement Works. Zonder schriftelijke toestemming van Improvement Works is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen.
  3. Privacy
   Wij gaan zorgvuldig om met organisatiegegevens en persoonsgegevens.

   Deze informatie zal nooit zonder toestemming openbaar gemaakt worden.
 
© Improvement Works - 2022 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Disclaimer & Privacy