De wereld staat niet stil en daarmee verandert voortdurend de omgeving van uw organisatie. Zodoende is het bepalen van het strategisch beleid feitelijk een continue proces.
 

 Strategie ontwikkeling

Goede beleidsmakers hebben goed gevoel voor veranderingen in hun omgeving en spelen daar direct creatief op in. Het bijgestelde beleid dient vervolgens snel en adequaat vertaald en verbijzonderd te worden naar en door de rest van de organisatie. Hoe borgen we dat de juiste vertaling gemaakt wordt van beleid naar operationele doelen? Welke resultaten dragen optimaal bij tot het behalen van gestelde doelen? Hoe verdelen we de activiteiten zo efficiënt mogelijk?
Onderstaande trainingen versterken uw vaardigheden en bieden u en uw organisatie een vaste structuur voor het snel en soepel omgaan met (nieuw) geformuleerd beleid. De training zal u helpen om uw beleid te communiceren in:

  • helder geformuleerde doelen
  • doelen te verbijzonderen naar onderliggende afdelingsdoelen
  • bijbehorende activiteiten, tijdsplan en verantwoordelijken
  • bijdrage van resultaten in gestelde doelen
Speel optimaal in op uw veranderende omgeving.

“The Works” Workshop voor het bepalen van Visie, Missie, Doel
In een sessie van een halve tot een hele dag werkt het management team gezamenlijk aan het formuleren van het strategisch beleid.
Uitgangspunt van de sessie is komen tot consensus over de volgende zaken:
  • Visie: formulering van het zgn. “beeld van het beloofde land”
  • Missie: formulering van de taken die de organisatie op zich dient te nemen, om “het beloofde land” te kunnen bereiken
  • Doelen: de meetpunten aan de hand waarvan onomstotelijk kan worden geverifieerd dat u nog steeds op de juiste koers ligt om “het beloofde land” binnen de gestelde limieten te bereiken.
“The Works” Training in verbijzondering van doelen
De aan te leren werkwijze is even simpel als doeltreffend. Managers zullen, samen met hun team, in een sessie van een halve dag de bedrijfsdoelen gestructureerd verbijzonderen, formuleren en specificeren. Indien de doelen voortkomen uit de Visie-Missie-Doel workshop, beschikken uw managers over een duidelijke en gestructureerde basis hiervoor. SMART typering van de geformuleerde afdelingsdoelen en benoeming van verantwoordelijken completeren het geheel tot een overzichtelijk plan van aanpak voor alle afdelingen.
 

 Meer weten?

Wilt u meer weten of bijvoorbeeld een afspraak maken, neemt u dan contact met ons op.
 
© Improvement Works - 2022 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Disclaimer & Privacy